x

TƏKLİF AL

METAL
KONSTRUKSİYA

Biz istənilən böyüklükdə ferma, zavod, iri həcmli anbarlar kimi sənaye obyektlərinin, həmçinin yaşayış və ofis  binaları, ticarət və əyləncə mərkəzləri kimi mülki obyektlərin iri qabaritli ağır tikinti konstruksiyalarının hazırlanması və quraşdırılmasını həyata keçiririk.Bundan başqa, iri həcmli kvadrat və slindrik çənlərin hazırlanması, yüksək gərginlikli elektrik xətləri üçün dirəklər, bayraq dirəkləri, sütunlar, ildırım ötürücüləri və göydələn tipli dayaqların hazırlanması da ağır metalkonstruksiya xidmətimizə aiddir.

Avropanın, Yaponiyanın, Çinin ən müasir avadanlıqları ilə aşağıdakı işləri görürük:

Müasir “CNC” əymə dəzgahlarında xüsusi tərtibatlardan istifadə etmədən, uzunluğu 12 metrə, qalınlığı 20 mm-ə qədər polad vərəqələrin müxtəlif bucaqlar altında əyilməsi mümkündür.

Müasir “CNC” bükmə dəzgahlarında polad vərəqələr olmaqla uzunluğu 6000 mm, qalınlığı 22 mm, diametri 5000 mm-ə qədər olan boruları, uzunluğu 3000 mm, qalınlığı 20 mm-ə qədər olan boru və konus hissələri, uzunluğu 4000 mm, qalınlığı 80 mm, diametri 800 mm–dən böyük boruları, uzunluğu 4000 mm, qalınlığı 100 mm, diametri 2000 mm-dən böyük boruları bükmək olar.

Neft və qaz sənayesində istifadə olunan, maksimum diametri 533 mm, uzunluğu 12000 mm olan boruların emalı üçün nəzərdə tutulan yarım avtomat (NC) boru kəsən və yiv açan torna dəzgahları

Sexdə dəqiq detalların həm torna, həm də frez işləri ilə eyni dəzgahda bir quraşdırma üsulu ilə hazırlanması üçün çox funksiyalı tam avtomat (CNC) torna frez dəzgahları

“Fanuc” idarə sistemli tam avtomat (CNC), şaquli, 3 oxlu emal mərkəzləri

Müxtəlif tipli mürəkkəb silindr və gövdə detalların emalı üçün nəzərdə tutulmuş tam avtomat (CNC) şaquli torna dəzgahı

“Fanuc” idarə sistemli tam avtomat (CNC) çox funksiyalı şaquli torna dəzgahı;NC tipli yarımavtomat dairəvi, üfüqi və daxili cilalayıcı dəzgah

Qalınlığı 10 ÷ 60 mm, eni 2500 mm olan polad vərəqələrin düzəldilməsi üçün rixtovka dəzgahı